Tilbage til start - back to start

Dianthus bardenia
Dianthus bardenia bliver 5-10cm høj, og gror i en næringsfattig, sandet jord i fuld sol.
Dianthus bardenia is 5-10 cm high, and grows in an infertile, sandy soil in full sun.