Tilbage til start - back to start

Dianthus glacialis f.simulans
Dianthus glacialis f.simulans - ca. 10 cm høj. Plantes i næringsfattig, kalkholdig jord i fuld sol.
Dianthus glaicialis f.simulans - about 10 cm high. Grows in infertile chalky soil in full sun.