Tilbage til start- back to start

Dianthus scuarosus 'Nana Albus'
Dianthus scuarosus 'Nana Albus' - krybende - gror i en næringsfattig, kalkholdig jord i fuld sol.
Dianthus scuarosus 'Nana Albus' - creeping - grows in an infertile, chalky soul in full sun.