Tilbage til start - back to start

Dysosma difformis

Dysosma difformis eller Podophyllum difformis, som den også kaldes, har
et flot kantet blad. Den hører til i skovbedet i en fugtig jord.

Dysosma difformis or Podophyllum difformis has a fine angular leaf.
Grows in woodland in a moist soil.