Tilbage til start - back to start

Geranium cinereum subacaulescens
Geranium cinereum subacaulescens - 5 cm høj - gror i en næringsfattig, kalkholdig jord i fuld sol.
Geranium cinereum subacaulescens - 5 cm high -  grows in an infertile, chalky soul in full sun.