Tilbage til start - back to start

Geranium lancastriens

Geranium lancastriens er en dejlig lille lavtvoksende plante, som egner sig godt til stenbedet.

Geranium lancastriens is a little low growing plant. Good in the rock garden.