Tilbage til start - back to start

Gypsophila cerastioides
Gypsophila cerastioides - 5 cm høj - gror i en næringsfattig, kalkholdig jord i fuld sol.
Gypsophila cerastioides - 5 cm high - grows in an infertile, chalky soul in full sun.