Start Billeder Artikler Planteliste Bytte Links Kontakt      


Lilium
arter
 

L. amoenum
Planten bliver 15-30 cm høj. Løget er sammensat af hvide, ovale til lancetformede skæl.
Blomsten (en enkelt pr. stilk) er rosa til purpurrød med røde pletter. Den er nikkende, klokkeformet og duftende.
Kronbladene er let tilbagebøjede og de inderste er lidt bredere end de yderste.
Blomstrer i juni.
A. amoenum stammer fra Yunnan i Kina, hvor den gror i skov/bjergkløfter i 1.800-3.000 meter højde.
 
L. bulbiferum
Løget er kugleformet og sammensat af hvide skæl med rosa skær.
Planten bliver 60-120 cm høj.
Der er fra 1 til 5, sjældnere op til 20 blomster i en tæt klase.
Kronbladene er gulorange med brune pletter, ofte mørkere ud mod spidsen.
Blomstrer i maj-juni.
Hører hjemme i Mellemeuropa, specielt i Alperne hvor den gror i græsslugter og åbne skove.
 
L. bakerianum
Løget består af hvide, ovale til lancetformede skæl. Planten bliver 60-100 cm høj.
Blomsterne (1-6) er nikkende eller horisontale, klokkeformede og duftende. Kronbladene er hvide, grønlige, pink, gule eller purpur, ofte med purpur eller røde pletter. De indre kronblade er lidt bredere end de ydre.
Planten er hjemmehørende i Kina i provinserne Guizhou, Sichuan og Yunnan. Den findes i græsområder i fyrreskove i 1.500-3.800 meters højde.
Den blomstrer i juni-september.
Af varieteter kan nævnes:
L. bakerianum var. bakerianum har hvide kronblade med mørke pletter.
L. bakerianum var. aureum har gule kronblade med purpur eller purpurrøde pletter. Gror i 2.000-2.500 meter højde.
Lilium bakerianum  var. delavayi har gullige eller lysegrønne kronblade med purpur eller klart røde pletter. Gror i 2.500-3.800 meters højde.
L. bakerianum var. rubrum har purpurrøde eller pink kronblade med purpur eller røde pletter. Gror i 1.500-2.000 meters højde.
L. bakerianum var. yunnanense har hvide eller lysrosa kronblade uden pletter. Gror i 2.000-2.800 meters højde.
 
L. canadense
Løget er for det meste gulligt, det er rhizomagtigt og skyder stolon (løbende underjordiske stængler hvorfra et løg skyder op). Planten bliver op til 180 cm. De 1-17 blomster sidder i en klase, de er hængende, klokkeformede, ikke duftende.
Kronbladene er gullige skiftende til støvet rød ud mod spidsen. Farverne kan også være rød og blegrød eller orange og gulorange. Pletterne er rødbrune. Blomstrer fra juni til først i august.
Hører hjemme i området fra Alabama til Canada hvor den gror på våde græsarealer, fugtige, frugtbare skove og ved vandløb og floder i 0-1.400 meters højde.
L. canadense var. coccineum har mørke cinnoberrøde blomster med gul base og flere pletter.
L. canadense var. editorum har mere røde og større pletter. Gror i mere tørre områder.

L. canadense var. rubrum
har dyb orangerøde blomster med mørke pletter og gul munding.

 

Lilium canadense
Lilium canadense var. rubrum
 

L. cernuum
Løget, som er ægformet, er sammensat af aflange til ægformede hvide skæl.
Planten bliver op til 65 cm høj.
Blomsterne, en enkelt eller 2 til 6 i en klase, er nikkende og duftende.
Kronbladene er blegt purpur, rosalilla eller klart violette med dyb purpur pletter ind mod base. De er stærkt tilbagebøjede i turbanform.
Blomstrer i juli.
Stammer fra Korea (Liaoning) og Rusland (Primorskiy Kray) hvor den gror i græsslugter og skovtykninger.

L. cernuum var. album
har rent hvide blomster.
 

 


Lilium cernuum
Lilium cernuum 'Album'
L. duchartrei
Løget er ægformet og sammensat af hvide ovale til lancetformede skæl. Sætter udløbsstængler.
Planten bliver fra 50 til 150 cm høj.
Blomsterne er nikkende og har en behagelig duft. De 1 til 12 blomster er placeret i en skærm.
Kronbladene er stærk tilbagebøjede i turbanform.
Blomsten er hvid med rødpurpur pletter. Blomstrer i juli-august.
Hjemmehørende i Kina i provinserne Gansu, Hubei og Sichuan, hvor den gror i skovrand og i græsklædte skovslugter i en højde af 1.500-3.800 m.
Den er nærtbeslægtet med L. lankongense og nogle botanikere mener at der er tale om den samme art.
L. duchartrei var. farreri er hvid uden pletter.
 

Lilium duchartrei

L. fargesii
Løget er ægformet og er sammensat af hvide lancetformede skæl.
Planten bliver 20 til 70 cm høj.
Blomsterne, en enkelt eller adskillige i en klase, er nikkende.
De lancetformede kronblade er grønlig-hvide med tætte, purpur eller purpurbrune pletter. Randen er tilbagebøjet.
Blomstrer i juli-august.
Hjemmehørende i Kina i provinserne Hubei, Shaanxi, Sichuan og Yunnan.
Gror i skovklædte slugter i 1.400-2.300 meter højde.

Lilium fargesii
L. formosanum
Løget er kugle- til ellipseformet, og består af ovale til lancetformede skæl. Skællene er hvide eller med et skær af gult.
Planten bliver mellem 20 og 200 cm høj.
Der er for det meste en til tre blomster, i kultur sommetider flere, og de sidder i en halvskærm. De er horisontale, duftende og formet som en tragt. Kronbladene er rent hvide med purpurrødt skær ud mod randen. På ydersiden med purpur striber.
Stammer fra Taiwan, hvor den gror i græsområder i en højde fra 0-3.500 m.
Skal beskyttes lidt mod frost om vinteren.

L. formosanum var. pricei
(= var. formosanum)
L. formosanum var. microphyllum på alle måder mindre.

Lilium formosanum var. pricei
L. henricii
Løget, som er æg- til kugleformet, er sammensat af bredt lancetformede skæl. Hvide med rødt skær.
Planten bliver mellem 60 og 140 cm høj.
Blomsterne, 1 til 6 i en klase, er åben klokkeformede og horisontale.
Kronbladene er rent hvide med en stor rødpurpur plamage ind mod base, sommetider med pletter i samme farve og sommetider med purpur skær ud mod randen. De er aflange til lancetformede.
Blomstrer i juni-juli.
Hjemmehørende i Kina i provinserne Sichuan og Yunnan, hvor den gror i blandet skov i en højde af 2.800 m.
Det er den lilje som kommer nærmest på Nomocharis.
L. henricii var. henricii har ingen pletter ved siden af den mørke plamage i midten.
L. henricii var. maculatum har ekstra pletter.
 
L. henryi
Løget er kugleformet, 10 cm i dia. og består af hvide aflange skæl.
Planten bliver fra 100 til 200 cm høj.
Blomsterne (normalt 2 til 12, men i kultur op til 20) sidder i en klase. De er horisontale og med en diameter på op til 12 cm.
Kronbladene er tilbagebøjede, orange med få sorte pletter og sommetider med en grøn streg. Nektarierne er frynsede.
Hjemmehørende i Kina i provinserne Guizhou, Hubei og Jiangxi, hvor den gror i bjergkløfter i en højde af 700-1.000 m.
L. henryi har været en vigtig art inden for forædlingen, nemlig for Aurelian-hybriderne. En anden smuk krydsning er
'Black Beauty'
med sine mørk purpur turbanformede blomster. Den er fremavlet i 1957 ved krydsning med L. speciosum.
L. henryi var. citrinum har citrongule blomster.
 

Lilium henryi

L. lancifolium - syn L. tigrinum
Løget er kugleformet og sammensat af lancetformede hvide til gullighvide skæl.
Planten bliver 40 til 100 cm høj.
De 3-20, eller flere, blomster er placeret i en klase. De er horisontale til nikkende, cinnoberrøde eller orange med mørk purpur pletter.
Stammer fra Kina, Korea og det Sydøstlige Nordamerika, hvor den gror i græsarealer i lermuldet jord.
Planten er måske bedre kendt som 'Tigerlilje'. Den har spiselige løg, hvorfor arten har været i kultur i Kina i adskillige århundreder. Den har også været anvendt intensivt i forædlingsarbejdet og er en betydningsfuld del af 'Midcentery-Hybriderne'.
L. lancifolium var. flaviflorum har citrongule blomster.
L. lancifolium var. plenescens er en mindre varietet med dobbelte blomster.
L. lancifolium var. splendens på alle måder større og mere robust.
 

Lilium lancifolium

L. lankongense
Det æg- til kugleformede løg består af hvide lancetformede til ovale skæl. Sætter udløbsstængler.
Planten bliver mellem 40 og 150 cm høj. Den gror ofte horisontalt i starten, men retter sig op senere.
Blomsterne, 1 til 15 i en klase, er nikkende og duftende.
De pinkfarvede kronbladene er stærkt tilbagebøjede, har dyb røde pletter og får en mørkere farve med "alderen".
Blomstrer i juni-juli.
Hjemmehørende i Kina i provinserne Sydøstzizang, og Nordvestyunnan hvor den gror i alpine græsområder i en højde på 1.800-3.200 m.
Er nærtbeslægtet med L. duchartrei og nogle botanikere mener det er den samme art.
 

Lilium lankongense

L. lophophorum
Løget er næsten ægformet og sammensat af ret løse lancetformede hvide skæl.
Planten bliver mellem 10 og 45 cm høj.
For det meste er der kun en enkelt blomst men af og til 2 eller 3. Den er nikkende.
Kronbladene er gule, bleggule, sjældnere pink. De er med eller uden purpurrøde pletter, lancetformede, og ofte åbner blomsten sig ikke helt, men er klæbet sammen i spidsen af kronbladene.
Blomstrer i maj-juni. Hjemmehørende i Kina i provinserne Sichuan, Xizang og Yunnan, hvor den gror i skove, buskklædte kløfter og alpine græsarealer i 2.500-4.500 meters højde.

L. lophophorum var. lophophorum har (næsten) uplettede kronblade.
L. lophophorum var. linearifolium har kronblade med iøjnefaldende rødpurpur pletter. Bladene er mere linieformede. Stammer fra Nordvestyunnan.
 

Lilium lophophorum

L. mackliniae
Løget er kugleformet og sammensat af cremehvide skæl.
Planten bliver mellem 40 og 90 cm høj.
Blomsterne, en enkelt eller 5 i en klase, er nikkende, klokkeformede og 7 cm i diameter.
Kronbladene er hvide til let purpur med purpur skær . Omvendt ægformede til lancetformede.
Blomstrer i juni-juli.
Hjemmehørende i Bangladesh
Lilium mackliniae
L. martagon
Løget er æg- til kugleformet og består af gule skæl.
Planten bliver mellem 60 og 120 cm høj, op til 180 cm i kultur.
Blomsterne, 1 til 5, op til 20 i kultur, sidder i en klase. De er nikkende, skinnende og har en ubehagelig lugt.
Kronbladene er stærkt tilbagebøjede i turbanform. De er pink til mørkerøde med purpur pletter.
Blomstrer i juni-august.
Har et stort udbredelsesområde lige fra Europa til Kina. Den gror i åbne skove i græsarealer i op til 2.300 meters højde.
L. martagon var. album har hvide blomster
L. martagon var. cattaniae har mørke rødbrune blomster.
L. martagon var. pilosiusculum har purpurrøde spættede blomster.
L. martagon flora plena med fyldt blomst
Lilium martagon
Lilium martagon flora plena
L. nanum
Løget er aflangt og sammensat af hvide skæl.
Planten bliver mellem 10 og 40 cm høj.
Blomsten (kun een pr stilk) er nikkende og klokkeformet.
Kronbladene er blegpurpur, purpurrøde eller gule, sjældnere hvide og så findes der mindst een blå klon uden eller med purpur pletter.
Blomstrer i juni.
Hjemmehørende i Kina, Bhutan, Myanmar, Nepal og Sikkim. Vokser i skovrand, buskads, græskløfter og alpine græsarealer i en højde fra 3.500 til 4.500 m.

L. nanum var. nanum
har blomster i purpur nuancer eller hvide med purpur pletter.
L. nanum var. flavidum
har gule blomster uden pletter.

Lilium nanum
L. nepalense
Løget er kugleformet til aflangt og er sammensat af hvide skæl. Hos ældre løg purpurfarvede skæl.
Planten bliver mellem 40 og 120 cm høj.
Blomsterne sidder i en klase. Det normale er mellem eet og fem pr. stilk. De er trompetformede og har en sødlig honningagtig duft.
Kronbladene er tilbagebøjede, bleggrønne, smaragdgrønne eller citrongule, sjældnere orangegule. Blomsten har purpur tragt.
Stammer fra Kina, Bhutan, Indien, Nepal og Sikkim hvor den gror i buskområder i blandet åben skov i 2.000 -3.000 meters højde.
L. nepalense siges at være middel hårdfør og kræver beskyttelse mod frost. Vores egen erfaring er nu at det nærmere er vintervæde den skal beskyttes mod.
L. nepalense var. concolor med citrongule blomster uden mørk tragt.

L. nepalense var. robustum
er større og stærkere på alle områder incl. farver. Det er formodentlig denne varietet vi har i haven og som billedet viser.

 

Lilium nepalense

L. oxypetalum
Løgene er små og hvide, og planten bliver ca. 30 cm høj.
De 1 til 2 blomster er nikkende og klokkeformede.
Kronbladene er purpur-grønne eller purpur-pink med eller uden små purpur pletter. Støvtrådene er grønne.
Hjemmehørende i Hamalayaområdet hvor den foretrækker en kølig vokseplads i 3.000-4.000 meters højde.
Blomstrer i juni.
L. oxypetalum var. oxypetalum har gulgrønne blomster.

L. oxypetalum var. insigne
har purpur-grønne eller purpur-pink blomster.

Lilium oxypetalum var. insigne
L. pardalinum
Løget er rhizomagtigt, og sommetider er skællene næsten udelte. Planten kan blive op til 2,8 m høj.
De 1-28 blomster er placeret i en klase. De er turbanformede. Kronbladene er gule, gulorange eller orange ved base, mørkorange til rødorange til rød ud mod spidsen og med rødbrune pletter.
Hjemmehørende i Californien og Oregon.
Blomster fra juli til midt i august.
Der er 5 underarter hvor en klassificering kræver en længere beskrivelse og skal blot nævnes her :
L. pardalinum subsp. pardalinum
L. pardalinum subsp. pitkiense
L. pardalinum subsp. shastense

L. pardalinum subsp. vollmerii
L. pardalinum subsp. wigginsii

 

Lilium pardalinum

L. parryi
Løget er rhizomagtigt, udelt med sammenhængende skæl. Planten bliver op til 1,9 m høj.
De 1 til 13 blomster sidder i en klase, og åbner sig lige før tusmørke. De er horisontale eller nikkende, tragtformede og stærk duftende.
Kronbladene er strålende gule med spredte ubetydelige rødbrune pletter.
Blomstrer i juli og august.
Hjemmehørende i Arizona og Californien hvor den vokser i enge ved vandløb og i lav stedsegrøn skov i 1.300-2.600 meters højde.
 
L. pumilum
Løget er æg- til kugleformet og består af hvide, ovale skæl.
Planten bliver 15 til 60 cm høj.
De 1 til 20 blomster sidder i en klase. De er nikkende og skinnende.
Kronbladene er tilbagebøjede, klart røde, for det meste uplettede eller med få pletter nær base.
Blomstrer i juli-august.
Hjemmehørende i Kina, Korea, Mongoliet og Rusland.
Vokser i skovbryn og græsslugter i 400 til 2.600 meters højde.
Lilium pumilum
L. pyrenaicum
Løget er kugleformet og planten bliver mellem 40 og 120 cm høj.
Der er et til to eller flere blomster i en klase. De er nikkende og udsender en ubehageligt lugt.
Kronbladene er stærk tilbagebøjede i turbanform. De er lys til grønlig-gule med sorte streger og pletter. Blomstrer i maj-juni.
Stammer fra Sydvesteuropa og er nem at dyrke i god frugtbar jord.
L. pyrenaicum subsp. carniolicum har gule til dyb røde blomster med eller uden mørke pletter. Den nævnes tit som L. carniolicum, men man har fundet ud af at det er en underslægt til L. pyrenaicum.
L. pyrenaicum subsp. ponticum har smørgule blomster med en mørk klat ved base og mørkebrune pletter.
L. pyrenaicum var. albanicum er mindre og har gyldengule blomster med klart rød pollen.
L. pyrenaicum var. jankae har klart gule blomster med sorte pletter hen imod base.

L. pyrenaicum var. rubrum
har orangerøde blomster med brune pletter.
 

Lilium pyrenaicum var. rubrum

L. speciosum
Løget er æg- til kugleformet og består af hvide lancetformede skæl. Planten bliver mellem 60 og 180 cm høj.
De 1 til 5 blomster (i kultur ofte op til 15 eller mere) sidder i en klase. De er nikkende og duftende.
Kronbladene er stærkt tilbagebøjede i turbanform, hvide med skær af klar til mørk pink eller purpur og purpur pletter og papiller.
Hjemmehørende på de japanske øer Kiushu og Shikoku, samt på Taiwan og i Kina. Den gror på fugtige græsarealer i skove .
L. speciosum har været anvendt intensivt i fremavl af nye sorter.
Blomstrer sent - vores er ofte i blomst i oktober-november måned.
L. speciosum var. album har hvide blomster med grønligt skær ved base.
L. speciosum var. gloriosoides er en smuk og fin varietet fra Taiwan og Kina. Den er hvid med skarlagenrøde og purpur pletter.
L. speciosum var. kraetzeri har hvide kronblade med grønne centrale striber.

L. speciosum var. rubrum
har dyb purpur til pink blomster.


Lilium speciosum var. rubrum
L. sempervivoideum
Løget er kugleformet og består af hvide lancetformede skæl.
Planten bliver 20 til 30 cm høj.
Der kommer kun een blomst pr stilk. Blomsten er klokkeformet.
Kronbladene er hvide med purpurrøde pletter. De indre kronblade er lidt bredere end de ydre.
Blomstrer i juni.
Stammer fra Kina fra provinserne Sichuan og Yunnan, hvor den gror i græsslugter i 2.400-2.600 meters højde.