Start Billeder Artikler Planteliste Bytte Links Kontakt      


Lilium
inddeling af hybrider
 

HYBRIDER
Der findes flere tusinde registrerede og navngivne liljehybrider og der kommer hvert år mange nye til.
Hybriderne klassificeres i 8 grupper, der er dannet med hensyntagen til deres afstamning, geografiske oprindelse og blomsterform.

Disse 8 grupper er: 
I    Asiatiske hybrider
II   Martagon hybrider
III 
Candidum hybrider
IV
 Amerikanske hybrider
V   Longiflorum hybrider
VI
 Trompet (og Aurelian) hybrider
VII
Orientalske hybrider
VIII
Hybrider af forskellig afstamning, som ikke kan indpasse i andre grupper.
IX  Arter

De nemmeste hybrider findes i gruppe I og II, men også hybrider fra gruppe VI og VII og efterhånden også VIII har stor betydning. 

I. ASIATISKE HYBRIDER
I denne gruppe findes opadvendte, udadvendte, lidt eller meget hængende blomster med meget forskellige farver. De er generelt mindre end andre liljetyper med et overflod af korte indsnævrede blade, relativt små blomster, korte stilke og let duft. Asiatiske hybrider blomstrer hurtigere end andre liljetyper og er billigere i indkøb. Som afskårne holder de relativt kort.
I begyndelse af 1950’erne kom der fra Oregon en række af nye hybrider. Disse kaldes under eet for Mid-century-hybrider. Senere er kommet andre grupper af krydsninger som f.eks. Harlequin- og Fiesta-hybrider. En forholdsvis ny type er Brushmark, som på hvert kronblad har en stor plet, som ligner et penselstrøg. Den findes med flere farver og sortsnavne.
Der er – og kommer stadig – flest af de asiatiske hybrider. 

Eksempler på opadvendte Asiatiske hybrider:

Eksempler på udadvendte Asiatiske hybrider:

 • ‘Connecticut Lemonglow’
 • Yellow Star’
 • 'Zauberinn'

Eksempler på hængende Asiatiske hybrider:

 • ‘Black Butterfly’
 • ‘Connecticut Yankee’
 • ‘Schellembaum’
 • ’Pegasus’
II. MARTAGON HYBRIDER
Sammenlignet med de Asiatiske hybrider er Martagon hybriderne en meget lille gruppe. Det faktum at der fra såning til blomstring går op til 7 år gør denne gruppe lidt mindre attraktiv.
Martagon hybriderne har nedhængende, tilbagebøjede, plettede blomster.


Eksempler:
 • ‘Dairy Maid’
 • ‘Early Bird’
 • x dalhansonii
 • ’Marhan’
III. CANDIDUM HYBRIDER
Også denne gruppe er lille, men rummer den ældste europæiske hybrid L. x testaceum (Nankingliljen). Oprindelig antog man den for at være en art, men fandt senere ud af, at den er en krydsning mellem L. candidum og L. chalcedonicum. Behandles dyrkningsmæssigt som L. candidum.

Eksempler:

 • ’June Fragrence’
 • ’Limerick’
 • ’Peacetime’
IV. AMERIKANSKE HYBRIDER
Den første gruppe, de såkaldte Bellingham hybrider, holdt sit indtog i 1930’erne. Senere blev de fulgt op af andre grupper af krydsninger.
De fleste Amerikanske hybrider har gule til orange og orangerøde blomster, alle med pletter.

Eksempler:

 • ’Lake Tahoe’
 • ’Oliver Wyatt’
 • ‘Robin’
V. LONGIFLORUM HYBRIDER
Longiflorum hybriderne er krydninger mellem L. longiflorum og L. wallichianum, L. neilgherrense, L. formosanum, L. philippinense o.a. Det er hybrider som ikke er vinterhårdføre her i landet. L. longiflorum har meget store smukke tragt- til rørformede, hvide, duftende blomster, og både den og hybriderne har en lang historie som snitblomster til afskæring og som pottekultur.
VI. TROMPET OG AURELIAN HYBRIDER
Gruppen er delt i to dele. Den første er den “racerene”, som stammer fra trompetarter og deres hybrider, og den anden gruppe, som består af hele den række af liljer hvor trompetarter er krydset med L.henryi (som er det modsatte af trompetformet, og en helt anden plante), de såkaldte Aurelianhybrider.
De ”rene” hybrider stammer fra en række arter som f.eks. L.regale, L.leucantheum, L.brownii m.fl.
Som eksempel på en sådan krydsning kan nævnes L.x imperiale. 

Den anden gruppe – Aurelianhybriderne – opdeles igen i fire grupper:

 • a. Trompetformede blomster, så som ’African Queen’ og ’Golden Splendor’
 • b. Kugleformede blomster, som f.eks. ’Lady Anne’.
 • c. Flade blomster, som f.eks. ’Bright Star’.
 • d. Blomster med tydelig tilbagebøjede kronblade, som f.eks. ’Journeys End’.
VII. ORIENTALSKE HYBRIDER
Der findes næppe mere imponerende blomster end de krydsninger som er fremkommet ved at krydse L. speciosum og L. auratum, men også L. japonicum og L. rubellum har givet overdådige hybrider, og spiller nu en stor rolle i krydsningsarbejdet.
Den første navngivne orientalske hybrid L. x parkmanii stammer tilbage fra 1869, og var en krydsning mellem L. speciosum og L. auratum.
De orientalske hybrider har større blomster, større blade og længere holdbarhed som afskårne end alle øvrige liljer. De er dog lidt dyrere i indkøb end f.eks. de Asiatiske, hvilket skyldes den lange periode fra såning til liljen kommer i blomst.
De to mest populære og kendte er L. ’Star Gazer’ (pink) og L. ’Casa Blanca’ (hvid).
De orientalske hybrider opdeles i 4 grupper, men det kan dog være endog meget vanskeligt at afgøre hvilken gruppe en given lilje tilhører, da grænserne er meget mindre klare end hos f.eks. Trompet og Arelianhybriderne (se foran gruppe VII).
 • a. Trompetformede.
  På trods af navnet er liljer som tilhører denne gruppe ikke rigtig trompetformede. Kronbladene bøjer sig fremad som en kugle før de udvider sig (som en trompetmunding).

 • b. Kugleformede.
  Hos liljer i denne gruppe bøjer kronbladene sig fremad og danner en hulning omkring frugtknuden. Dog ikke i udpræget tydelig grad.
 • c. Flade blomster.
 • d. Bagudbøjede blomster.

Eksempler på liljesorter inden for de 4 grupper af orientalske liljer:
Gruppe a

 • ’Alliance’
 • ’Joy’
 • ’Mr. Sam’

Gruppe b

Gruppe c

Gruppe d

VIII. HYBRIDER AF FORSKELLIG AFSTAMNING, SOM IKKE KAN INDPASSES I ANDRE GRUPPER.
Planterne i denne gruppe er krydsninger mellem de første 7 divisioner.
Ved at foretage krydsninger mellem L. longiflorum og forskellige Asiatiske hybrider har man fået en meget spændende gruppe liljer, som har de store flotte blomster fra L. longiflorum og hårdførheden fra de Asiatiske hybrider. Hidtil har division VIII i al væsentlighed bestået af disse krydsninger, men på det seneste er der kommet flere til og krydsningerne foregår på kryds og tværs af divisionerne. Man har nu delt divisionen op i følgende undergrupper:

 • AO-hybrider  - Asiatiske hybrider x Orientalske hybrider
 • AT-hybrider - Asiatiske hybrider x Trompetliljer
 • LA-hybrider - L. longiflorum x Asiatiske hybrider
  f.eks.
  'Red Alert', Yellow River', 'Modern Style'
 • OT-hybrider - Orientalske hybrider x Trompetliljer
  f.eks.
  'Black Beauty' (andre steder henregnet til de Orientalske hybrider)
 • LO-hybrider - L. longiflorum x Orientalske hybrider
  f.eks. 'Triumphator'
  (andre steder henregnet til de Orientalske hybrider)

 

 

Lilium 'Longistar'

 

 

 

Lilium 'Hamburger Leuchtfeuer'

 

 

 

Lilium 'Paija'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilium 'Black Out'

 

 

 

Lilium 'Weisse Riese'

 

 

 

 

 

 

Lilium 'Red Alert'

 

 

 

Lilium sp Aurelianhybrid

 

 

 

 Lilium 'Northern Carillion'

 

 

 

Lilium 'Muscadet'

 

 

 

 Lilium 'Northern Carillion'