Start Billeder Artikler Planteliste Bytte Links Kontakt Haven    


Omphalogramma
arter
 

O. brachysiphon
Er en flerårig plante som bliver op til 20 cm høj.
Bladet er aflangt lancetformet, tilspidset ved base, glat, helrandet eller nu og da svagt tandet, spidsen stump.
Blomsterstængelen har rødlige hår.
Bægeret er håret på ydersiden og delt nær base. Fligene er lancetformede, spidsen spids til stump.
Kronen er mørk pupur, klokkeformet, glat eller håret på ydersiden, tragten er lidt længere end bægeret, gradvist udvidet opad fra base, sædvanligvis delt i fem flige, som er elliptiske til aflang-elliptiske, spidsen er dybt indskåret/tandet.
Vokser på åbne pladser i fugtig jord og mosdækkede bjergkløfter i 4.000-4.600 meters højde i SydøstXizang (Mainling Xian, Medog Xian) hvor den er endemisk.
 
O. burmanica
Bladene er ovale til hjerteformede, svagt takkede. Ind mod baldribben er de hårede.
Kronen er 3 til 4 cm lang.
Kronbladene er dyb blåviolette med tydelig takket eller tandet rand.
Planten bliver 15 cm høj.
Blomster tidligt på sommeren.
Vokser i tempererede subalpine zoner på græsenge og i skovtykninger.
Hjemmehørende i Myanmar
 
O. coxii
Bladene er bredt ovale til hjerteformede, tæt besat med lange hår.
Kronen er ca. 2 cm lang, der er 5 til 6 dyb pink-purpur kronblade.
Planten bliver 10 til 15 cm høj og blomstrer tidligt på sommeren
Vokser i meget fugtige til sumpede moseområder i 3.000 til 3.600 meters højde i Myanmar.
 
O. delavayi
Er en flerårig plante, som bliver op til 20 til 30 cm høj.
Bladene er bred-ovale til aflange eller næsten runde. Ud mod bladranden er årer og rand dækket af gulbrune hår, mens der ind mod midtribben kun findes sparsom behåring. Bladene er hjerteformede ved base, randen ubetydelig bølget til tunget, spidsen stump til rundet.
Blomsterstængelen er håret. Bægeret bredt klokkeformet, delt nær base, fligene lancetformede, hårede på ydersiden, randen nu og da tandet, enden spids eller stump.
Kronen er rosa-purpur, tragtformet, fligene ovale til aflang-ovale, spidsen dybt indskåret til tandet.
Vokser i alpin buskads og i græsslugter i 3.300-4.000 meter højde i Vestyunnan, hvor den er endemisk.
 

 

Omphalogramma delavayi

O. elegans
Er en flerårig plante som ved frugtsætning kan blive op til 75 cm høj.
Bladene er ovale-lancetformede. Langs årerne er de sparsomt hårede ud mod bladranden, og ind mod bladribben med hvide hår, kileformede til hjerteformede ved base, helrandede nu og da svagt tandede, spidsen stump.
Bægeret er delt nær base, fligene smalt lancetformede til næsten linieformede, ydersiden håret og enden spids.
Kronen er dyb violet, tragten er tre gange så langt som bægeret, den udvidede del 4-6 cm bred, fligene aflange til bredt omvendt ægformede eller elliptiske, tofligede, helrandede til tandede.
Voksen i skovrand og buskads i tørvejord i 3.200-4.700 meters højde i Sydøstxizang, Nordvestyunnan og Nordmyanmar. 
 
O. elwesianum
Er en flerårig plante som bliver op til 40 cm høj.
Bladene er omvendt lancetformede, tilspidset ved base, glatte, helrandede til udbetydelig tandede, spidsen rundet til stump.
Bægeret er håret på ydersiden og delt nær base. Fligene er lancetformede, randen sommetider tandet nær spidsen.
Kronen er purpur, tragtformet, gradvis udvidet opad fra base med håret yderside. Fligene er aflange til omvendt ægformede, randen håret og tydelig takket eller tandet med ubetydelig tandet spids.
Blomstrer i juli.
Hjemmehørende i Bhutan, Indien, Nepal, Sikkim og SydøstXizang, hvor den gror i våde enge i 3.800-4.000 meters højde.
 
O. forrestii
Er en flerårig plante, som bliver mellem 15 og 65 cm høj.
Bladene er aflange, omvendt ægformede til aflang-elliptiske med kirtelagtig håret rand. Langs ribbe og nerver håret ud mod bladranden, glat ind mod bladribben. Ved base næsten kileformet til rundet eller hjerteformet, randen let bølget til svag tandet, spidsen stump.
Bægeret er tæt håret på ydersiden, fligene er lancetformede med kirtelagtig håret rand, spidsen stump.
Kronen er mørk purpur, tragtformet med sparsom håret kirtelagtigt væv. Tragten er gradvist udvidet opad fra base. Fligene er elliptiske eller bred-ovale eller endda næsten runde, let håret langs randen og ubetydelig tunget. Spidsen er todelt.
Vokser i grusfyldte enge og rhododendronkrat i 3.500-4.000 meters højde i Nordvestyunnan hvor den er endemisk.
 
O. minus
En flerårig plante som bliver mellem 5 og 20 cm høj.
Bladene er bred-ovale, hårede langs nerverne ud mod bladranden og ind mod bladribben med rødlige hår. Ved base nærmest skarpt afskåret til hjerteformet, randen ubetydelig bølget, håret, spidsen rundet til stump.
Bægeret er delt nær base, fligene er linie-lancetformede, hårede, enden spids.
Kronen er dyb indigoblå eller rosa-purpur. Tragten er smalt cylinderformet, den udvidede del 2-3 cm bred. Fligene er bred-ovale eller aflange, spidsen dybt indskåret til tandet.
Blomstrer i juni-juli.
Vokser i grusfyldte glæsslugter mellem buske i 3.500-4.000 m højde i Sydvestsichuan, ØstXizang og Nordvestyunnan hvor den er endemisk.
 
O. pilosum
Bladene er aflange til bredt ovale med bølget, takket rand. Håret ind mod bladribben.
Kronen er purpurrød.
Planten bliver mellem 20 og 35 cm høj.
Blomster tidligt på sommeren.
Vokser i græsenge i ca. 4.000 meters højde i Myanmar.
 
O. souliei
En flerårig plante som bliver mellem 10 og 60 cm høj.
Bladene er elliptiske til aflange, tilspidsede ved base, glatte eller sparsomt hårede, helrandede og spidsen rundet til spids.
Bægeret er klokkeformet med håret kirtelagtigt væv, delt nær base. Fligene er lancetformede , spidsen stump til spids.
Kronen er dyb rød til blålig purpur. Tragten er håret på ydersiden, den udvidede del er 4-6 cm bred. Fligene er bredt omvendt ægformede til aflange, tofligede, helrandede til dybt indskårne/tandede.
Vokser i randen af fyrreskove og rhododendronkrat i 3.300-4.500 meters højde i Sydvestsichuan, Østxizang og Nordvestyunnan hvor den er endemisk.
 
O. tibeticum
En flerårig plante som bliver 10-30 cm høj.
Bladene er elliptiske, hårede langs årerne ud mod randen og sparsomt hårede ind mod bladribben. Ved base gradvist udvidet, helrandet eller næsten helrandet, spidsen stump eller rundet.
Bægeret er gulbrunt håret, delt nær base med 6 flige. Fligene er lancetformede til linie-lancetformede, spidsen stump til spids.
Kronen er purpur med håret kirtelagtigt væv på ydersiden. Tragten er gradvist udvidet opad fra base. Fligene aflange til næsten omvendt ægformede, nu og da med tydelig takket eller tandet spids.
Blomster i juli.
Vokser i alpin buskads i ca. 4.000 meter højde i Sydøstxizang (Bomi Xian) hvor den er endemisk.
 
O. vinciflorum
En flerårig plante som, ifølge beskrivelsen, bliver op til 80 cm høj. Den vi har i haven har dog max. nået en højde af 25 cm.
Bladene er omvendt lancetformede til aflange eller omvendt ægformede, hårede, ved base sædvanligvis gradvis udvidede, men nu og da halvrunde til hjerteformede, helrandede til ubetydelig tungede, spidsen stump.
Bægeret er gulbrunt, udvendig håret, delt nær ved base i 6 til 8 flige. Fligene er lancetformede til liniær-lancetformede, spidsen stump.
Kronen er indigoblå, bølget. Tragten er cylinderformet, håret med kirtelagtigt væv på ydersiden og med 6 til 8 flige. Fligene er variable, sædvanligvis omvendt ægformede til elliptiske med let takket til tandet rand.
Vokser på våde enge mellem buske i 2.200 til 4.600 meters højde i det sydlige Gansu i Nord- og Vestsichuan og i Nordyunnan hvor den er endemisk.
 

 

Omphalogramma vinciflorum

Synonymliste:
Omphalogramma farreri = Omphalogramma delavayi
Omphalogramma elwesianum var. assamicum = Omphalogramma elwesianum
Omphalogramma engleri = Omphalogramma vinciflorum
Omphalogramma franchetti = Omphalogramma souliei
Omphalogramma rockii = Omphalogrmma vinciflorum
Omphalogramma souliei var. pubescens = Omphalogramma souliei
Omphalogramma vinceiflora = Omphalogramma vinciflorum
Omphalogramma vinciflora = Omphalogramma vinciflorum
Omphalogramma viola-grandis = Omphalogramma vinciflorum
Primula delavayi = Omphalogramma delavayi
Primula elwesianum = Omphalogramma elwesianum
Primula engleri = Omphalogramma vinciflorum
Primula franchetti = Omphalogramma souliei
Primula vinciflora = Omphalogramma vinciflorum
Primula viola-grandis = Omphalogramma vinciflorum