Start Billeder Artikler Planteliste Bytte Links Kontakt Haven    


Omphalogramma
dyrkning m.v.

INTRODUKTION
Omphalogramma tilhører Primulaceae og er nært beslægtet med Primula til hvilken slægt den da også tidligere blev henregnet.
De forskellige arter blev, for størstedelens vedkommende beskrevet af botanikere i slutningen af det 19. og i begyndelsen af det 20. århundrede.
Nogle af arterne blev i første omgang henregnet til Primula, men er senere overflyttet til Omphalogramma.
 
BOTANISK BESKRIVELSE
Omphalogramma er en flerårig plante med et kraftigt vedagtigt rhizom. Bladet er grundstillet, stilket, sædvanligvis lidt brunmarmoreret. Kun en enkelt blomsterstængel i hver roset, uden dækblade. Bægeret er 5 til 7-fliget; fligede til basis, linie- til lancetformede. Blomsterkronen tragtformet, sjælden klokkeformet til bølget. Blomsten tosidet, 5 til 7-fliget; flige helrandede eller med  tydelig takket eller tandet rand. 5 til 7 støvdragere; støvtråde glatte eller hårede; støvknap aflang til oval, spidsen stump. Frugtknude ægformet, fremtrædende. Kapsel aflang til cylinderformet; åbner sig med korte ”klapper”.
 

Omphalogramma delavayi

OMPHALOGRAMMA I NATUREN
Omphalogramma
består iflg. Flora of China, hvor de fleste af efterfølgende oplysninger er hentet, af omkring 9 arter (andet sted er oplyst at der findes 15 arter), som alle er hjemmehørende i Østhimalaya, Vestkina og Nordmyanmar; 9 af arterne i Kina. Det er dog kun lykkedes mig at finde frem til beskrivelser af 12 arter.
Omphalogramma vokser i bjergegne i 2.200-4.700 meters højde på åbne græsenge, i skovtykninger, i buskads og krat, i bjergkløfter og nogle i sumpområder.
 
OMPHALOGRAMMA I KULTUR
Omphalogramma
er ikke særlig kendt i kultur, og man skal være heldig for at få fat i et eksemplar her i landet.
Det er en smuk plante med sine oprette Gloxinia-lignende blomster, som vil pynte i ethvert bed. 
Det er een af de slægter hvor vi gerne vil have udvidet sortimentet. Indtil videre har vi kun O. delavayi, O. vinciflorum og O. forrestii. Sidstnævnte har endnu ikke blomstret, og den plante vi har viser sig måske at være een af de to førstnævnte.

Omphalogramma
kræver en humusrig, fugtig, veldrænet, moderat frugtbar jord i halvskygge. Den bryder sig ikke om store temperatursvingninger, så en plads på skyggesiden af f.eks. en sten vil være ideel, så rødderne kan udnytte det kølige, fugtige klima under stenen. Planten skal helst stå lidt tørt om vinteren, så dæk evt. med en glasplade el.lign.

I alpinhus kræver planten en fugtig, veldrænet, frugtbar jord i halvskygge.

Omphalogramma
er en lækkerbisken for skadedyr. Snegle og larver spiser ofte bladene, og ved dyrkning under glas er planten et let offer for hvide fluer og andre insekter.
Formering foregår ved deling efter blomstring eller ved frøsåning. Det kan dog vare 3 til 5 år fra såning før planten blomstrer. Til gengæld er Omphalogramma een af de længstlevende inden for Primulaceae.
 

Omphalogramma vinciflorum