Start Billeder Artikler Planteliste Bytte Links Kontakt      


Orkideer
kort fortalt

Orchidaceae udgør, med sine 25.000 til 30.000 arter, den største familie inden for planter. Dertil kommer de 100.000 fremavlede hybrider, som findes på markedet, og der kommer stadig flere til, ikke bare blandt hybriderne, men der findes også jævnligt nye arter i naturen.
Der findes orkideer stort set over hele jordkloden, og de findes i alle områder hvor det er muligt for planter at gro. Det gælder lige fra vindomsuste bjergtoppe og til tropisk jungle. De klynger sig til nicher i de bitterligt kolde arktiske områder og i de varmeste og tørreste ørkener.
Nogle orkideer, de såkaldte epiphyter, gror i træerne, mens andre gror i jorden.
Også hvad udseende angår, er der stor forskel på orkideer. De spreder sig lige fra sarte tropiske skønheder, som vi kender fra vindueskarmen, til undselige lidet iøjnefaldende slægter, som man ikke umiddelbart vil forbinde med orkideer.
De på denne side omhandlede orkideer kan alle dyrkes i danske haver. De stammer fra tempererede egne på den nordlige halvkugle, og gror i Europa, Asien og Nordamerika.

Orkideer er fredede, men meristemformeringen har gjort, at de er tilgængelige på markedet til en nogenlunde overkommelig pris.
De hører dog stadig til i den dyre ende, og dyrkningen kan, for visse slægters vedkommende, være vanskelig, så det er tilrådeligt at sætte sig ind i vækstbetingelserne for netop den plante man ønsker at anskaffe sig.
Og pas så på med gødningen. De fleste orkideer tåler ikke gødning, hvilket da også har bevirket, at de mange steder er forsvundet fra den danske natur grundet den intensive opdyrkning og gødskning af deres voksesteder.<


Efterfølgende er bragt en kort beskrivelse af vækstbetingelser generelt. En mere udførlig beskrivelse kan findes på diverse orkidesider under vores linksamling.

De slægter inden for orkideer som man oftest ser i danske haver er følgende:
 

 

Calanthe tricaniata

 

Amitostigma keisukei


Dactylorhiza - Gøgeurt hvoraf der findes ca. et halvt hundrede forskellige arter. De fleste kræver en fugtighedsbevarende, humusrig, kalkholdig jord, og foretrækker fuld lys til halvskygge. Roden hos Dactylorhiza er en fingerdelt knold.

Dactylorhiza elata


Cypripedium - Fruesko. Også hos denne slægt findes der op imod et halvt hundrede forskellige arter. De kræver generelt en fugtighedsbevarende, humusrig, sur til kalkholdig jord (afhængig af art) og trives bedst i halvskygge. Cypripedium skal ikke plantes for dybt. "Øjet" skal placeres umiddelbart under jordoverfladen. De fleste Cypripedium har godt af lidt gødning, men vær forsigtig.
Cypripedium guttatum

Epipactis - Hullæbe. Slægten består af måske op til 70 arter. Den gror oftest på kalkgrund i mere eller mindre fugtige områder, og oftest i halv- til helskygge.
 
Epipactis thunbergii
 

Orchis - Der findes måske 50-60 forskellige arter (oplysningerne er meget svingende). Orchis gror generelt i en ret tør kalkholdig jord. Den forveksles ofte med Dactylorhiza (det danske navn er da også det samme), men kan kendes på knolden som er rund og ikke fingerdelt som hos Dactylorhiza (orchis er det græske navn for testikler).

Orchis aristata


Ophrys - Flueblomst er en stor gruppe på ca. 150-300 arter (antallet varierer meget afhængig af kilde), hvoraf en stor del er hjemmehørende i Sydeuropa, og hårdførheden her i landet for disse er måske tvivlsom. Blomsten ligner en flue - deraf det danske navn. Den gror på tør til våd jord, neutral til kalkholdig og i fuld lys til skygge alt efter art.