Tilbage til start - back to start

Oxalis squatama
Oxalis squamata er ca. 2 cm høj og trives fint i i sandet, kalkholdig jord i fuld sol.
Oxalis squamata is about 2 cm high and grows well in sandy, chalky soil in full sun.