Tilbage til start - back to start

Robinia pseudoacacia 'Twisty Baby'

Robinia pseudoacacia 'Twisty Baby' - Troldacacie. Breder sig som en paraply over bedet
og giver perfekt skygge til f.eks. Hepatica, Trillium, Cypripedium m.v.
Den fryser ofte lidt tilbage, og hvert forår skal man påregne at fjerne visne smågrene.

Robinia pseudoacacia 'Twisty Baby' - Grows like an umbrella and makes perfect shade
to for example Hepatica, Trillium, Cypripedium etc.
It often freese a little back, so every spring you must take away some small branch.